Forside


 Dampedemonstrasjon

Oslo, Eidsvolls plass 10. juni (kl. 14:00 til 16:00)
Facebookarrangement her

Norske dampere ønsker å markere sin avsky for forslaget til endringer i Tobakksskadeloven og innføringen av artikkel 20 i EUs tobakksdirektiv.
Damp inneholder ikke tobakk, er ikke medisin. Damp er i alle fall ikke røyk. Damp er et alternativ!
Forslaget fra myndighetene kan ødelegge damp som et alternativ til tobakk – fordi det vil bli behandlet/regulert som tobakk. Kun et lite segment av dagens utstyr vil bli tillatt.
Det utstyret som blir lovlig vil være det minst effektive for røykeslutt, og det mest optimale for tobakksindustrien.
All erfaring man har med e-sigaretter viser at det er nettopp mangfoldet i produktutvalget som gjør det effektivt.

Håper så mange som mulig vil møte.
Mvh NDS Aksjonsgruppen

Vi har aktiv gruppe på Facebook (18 års grense):
facebook.com/groups/norsk.dampselskap/ 

Nytt fra foreningen


opprop.net 

Åpent brev til Helseministeren, be venner og familie signere!

Norsk Dampselskap er en organisasjon for brukere av damp, også kalt e-sigaretter. Damp har blitt vår vei til et tobakksfritt liv. Vi ønsker å oppfordre helseministeren til å se på damp med et fordomsfritt blikk. Vi har en felles interesse av at helsepolitikken baseres på kunnskap, ikke på fordommer eller moralisme.

Les brevet og signer her