Informasjon


Hva er damping og elektroniske sigaretter?

Elektroniske sigaretter fordamper ved hjelp av strøm, en væske bestående av glyserol (glyserin) og/eller propylenglykol, smaksstoffer og nikotin, som inhaleres og nytes. Smaksstoffer og nikotin er valgfritt, og mye av suksessen bak e-sigaretter er nettopp dens potensiale for personlig tilpasning alt etter hva man selv måtte foretrekke. 

Elektronisk sigarett (pdf) - 110.36 KB - 2/11/2014
Ordliste for damping og relevante begreper. (pdf) - 83.57 KB - 2/12/2014

Det man forbinder med ordet e-sigaretter er dampeutstyr som har et utseende nært opp til sigaretter (også kalt cigalikes), derav navnet. Damping er ikke røyking og damping er ikke medisin. Det meste av utstyr til damping (dampeutstyr) ligner ikke på sigaretter, de eneste likhetstrekk er inhaleringen av en substans og den eventuelle tilstedeværelsen av nikotin. E-sigaretter ble introdusert som et røykesluttprodukt og navngitt for å skape positive relasjoner til røyking. Når tobakk brenner, dannes det tusenvis av kreftfremkallende stoffer, disse stoffene har man ikke i en e-sigarett  (eller er til stede i små mengder tilsvarende de som finnes i nikotinplaster og -tyggegummi). 

Hvorfor bruke damp/elektroniske sigaretter?
Stadig mer tyder på at mange liv kan reddes, mye lidelse unngås og mange penger spares på nasjonale helsebudsjetter dersom røykere oppmuntres til å bytte til damp.

Norsk Dampselskap vil:

  • Jobbe for akseptabel regulering av dampeutstyr og spesielt nikotinholdig fordampervæske som nytelsesmiddel og skadereduksjonsalternativ.
  • Oppmuntre og bidra til testing og utvikling av sikre produkter.
  •  Samle og stille informasjon til rådighet for røykere, dampere og andre interesserte.
  •  Fremme tilgjengeligheten av damp som effektivt skadereduksjons-alternativ for nikotinbrukere.
  •  Avholde samlinger og informasjonsmøter om og med damping.

mettestortinget.jpg

NDS deltok på Stortinget i muntlig høring i forbindelse med utforming av nytt lovverk, som trer i kraft i midten av 2017. På bildet: Mette Orten.