Nyheter


Årsmøtet 2019

Posted by mette on January 23, 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 23.03.2019 kl. 15.00.

Alle betalende medlemmer har møte,- tale, og stemmerett på årsmøtet.
Er du ikke betalende medlem men ønsker å avgi din stemme kan du melde deg inn i Norsk Dampselskap her:
https://norskdampselskap.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=Innmelding

Årsmøtet blir avholdt på Villa Hasselbakken, Askerveien 47, 1384 Asker.

Det vil bli enkel bevertning med kaffe, mineralvann og frukt på årsmøtet. De som ønsker det gis mulighet til å la årsmøtet gå over i en sosial happening etter at møtet er avsluttet. Dampevæske og annet flytende må medbringes til dette arrangementet. Det vil være mulighet for å bestille mat til lokalet utover kvelden. Hvordan dette arrangeres vil vi komme tilbake til.

Det er dessverre ikke anledning til å dampe innendørs i disse lokalene.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet har i henhold til vedtektenes § 13 følgende oppgaver:
• Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding
• Behandle Norsk Dampselskaps regnskap og budsjett
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette kontingent
• Gjennomføre valg


Dersom du ikke har anledning til å delta på selve møtet, kan du forhåndsstemme via webavstemning, som blir sendt ut på e-post i god tid før møtet.


Saker utover de som fremkommer ovenfor og som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes sak@norsk-dampselskap.no.
Disse må være styret i hende senest 1. mars 2019.

Styret,
Norsk Dampselskap


Ukritisk bruk av antidepressiva til røykeslutt

Posted by mette on September 20, 2018

Et nytt røykeslutt-regime slippes i statene. «Zero» heter et individuelt tilpasset regime der en får time med lege online og tilsendt en «sluttpakke» som inneholder legemiddelet Bupropion, og nikotintyggegummi. I tillegg er det utviklet en app en kan bruke for å følge egen utvikling. 

I brukerundersøkelsen Helene Berg utførte på oppdrag for NDS i 2017 kom det frem at 40% hadde forsøkt å slutte over 3 ganger, mens 36 % hadde forsøkt 2-3 ganger. 27% hadde prøvd piller som Zyban eller Champix, uten å lykkes. 

Bupropion er mer kjent som Zyban. Dette er et antidepressiva som blant annet kan gi uro og søvnvansker. Rent historisk har bruk av antidepressiva til røykeslutt en dyster statistikk med alvorlige bivirkninger. 

Tidligere har vi også omtalt Champix som er kjent som «selvmordspillen». 

Chantix (Champix) godkjent av FDA( US Food and Drug Administration, 2006) har lang historikk med bivirkninger etter bruk. De første fem årene ble 544 selvmord og 1,869 selvmordsforsøk blant brukere innrapportert til FDA. http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/forskere-foreslar-bruk-av-selvmordspiller-roykeavvenning-ved-psykisk-sykdom/

Har du ikke signert dette oppropet på vegne av damping er du velkommen til å signere: https://www.opprop.net/norsk_dampselskap_krever_a_bli_tatt_pa_alvor

Mer om Champix: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/selvmordspiller-til-roykeslutt-foreslas-pa-bla-resept-mens-ufarlige-e-sigaretter-frarades/

Brukerundersøkelsen: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/den-store-norske-dampeundersokelsen/

 Om Zero: https://www.vox.com/the-goods/2018/9/18/17873696/zero-ro-quit-smoking-kit-online-medicine

 Om Bupropion: http://legemiddelhandboka.no/Generelle/54553


NDS inviterer til debatt

Posted by mette on August 9, 2018

8C086DFE-92CF-4B7A-946A-CDAE1938D710.jpeg

Informasjon om arrangementet:

Program: https://arendalsuka.no/event/user-view/9090

"I fjor døde 106 personer i trafikkulykker i Norge. Mange milliarder brukes i året på å bygge trafikksikre veier. 15 millioner er innvilget på toppen i år for ekstra tryggingstiltak for å få ned dødelighet på norske veier. Det dør over 6000 mennesker av sigarettrelatert sykdom i året. Hvor mye er norske myndigheter villig til å innvilge for å fremme skadereduksjon og få ned dødelighet relatert til røyking av tobakkssigaretter? 

Vi inviterer to politikere og to fra vitenskapen for å diskutere skadereduksjon som prinsipp, om det virker, om det er riktig, og hva fremtiden er for mindre skadelige nikotinprodukter i Norge. Skadereduksjon er et tema som skaper stor debatt i Norge. Er det fornuftig å få folk over på mindre skadelig produkter? Skal vi ha et tobakksfritt samfunn som mål for all politikk?"

Debattleder: Terje Svabø. 

Debattdeltagere: Karl Erik Lund, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Frode Gallefoss, lungelege og forskningssjef ved Sørlandet Sykehus og professor ved Universitetet i Bergen med forskning særlig innen pasientopplæring, røykeavvenning, livsstilsintervensjon og lungekreft. Atle Svendal, leder av helse, omsorgs- og levekårkomiteen i Arendal bystyre. Representant for AP i Arendal bystyre og partiets gruppeleder. Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre og bystyrerepresentant for Kristiansand kommune.

Norsk Dampselskap (NDS) er en ideell organisasjon som jobber for interessene til nordmenn som bruker e-sigaretter. Vi har ingen økonomiske interesser eller tilknytning til industrien.

Tidsskjema: 

Debattleder har ansvar for introduksjon og tidsskjema. 

Karl Erik Lund definerer selve skadereduksjonsprinsippet. Han vil dra opp linjene for hva skadereduksjon er og plassere det i forhold til nåværende politikk. Deretter vil han argumentere for at det vil være et hensiktsmessig supplement til den nåværende politikken (15 minutter).

Frode Gallefoss er invitert for å snakke mot e-sigaretter, og vil også kommentere skadereduksjonsprinsippet (15 minutter).

Etter innledende innlegg samles deltagerpanelet til debatt (30 minutter).

Avslutningsvis setter vi av tid til eventuelle spørsmål fra publikum. 

Vi ønsker deg velkommen til debatt i Arendal klokken 12.00 den 15. August. 


 

1