JONER bør fortsatt holde seg til fagbøker om trolldeig.


«Barn må lære mer om snus og e-sigaretter»-skriver Tone Bergli Joner i en kronikk i Adresseavisen 18.02.19. 

Synet hun representerer viser igjen at det er VOKSNE som trenger å lære mer om snus og e-sigaretter.
Norsk Dampselskap er den norske brukerforeningen for e-sigaretter. Vi har ingen tilknytning til industrien.
Joner skriver at røyking medfører dødsfall og store kostnader for samfunnet. Dette er en bekymring vi deler. Vi jobber derfor løsningsorientert etter skadereduksjonsprinsippet.

Vi har tidligere gitt uttrykk for hva vi mener om Joners syn og vinkling. Meningen blir stående uendret.

Røykeren må tilbys flest mulig alternativer for at den enkelte skal kunne benytte det den trenger til røykeslutt. Det er vitenskapelig konsensus om at e-sigaretter er mye mindre skadelig enn tobakksigaretter.
Nye nikotinprodukter har vist seg å være til stor hjelp i vår felles kamp mot tobakksrøyking. Det er ikke nikotinen som dreper men tjæren og andre giftstoffer som skapes under forbrenning.
I følge en ny britisk studie med nesten 900 deltagere viste e-sigaretter seg å være nesten dobbelt så effektivt til røykeslutt som nikotinplaster/nikotintyggegummi og tilsvarende legemidler. Studien ble ledet av Peter Hajek og publisert i New England Journal of Medicine. Her omtalt i VG.

I Storbritannia oppfordrer myndigheter og helsevesen røykere til å bytte til langt sikrere sigarettalternativer. Å begrense tilgang på alternativer som åpenbart hjelper mange til å slutte å røyke ville være uansvarlig.