850.000 eksrøykere i UK pga bytte til damping


Britiske røykere går over til e-sigaretter raskere enn noen andre i Europa!

Siden 2013 har en person gått over fra tradisjonell røyking til damping hvert fjerde minutt i Storbritannia.

Den britiske regjeringen har skapt et miljø som gjør det mulig for forbrukerne å være informert om produktene, ha tilgang til dem, samt tillater produsentene å være innovative slik at de kan gi tilgang til kvalitets dampeprodukter.

I Storbritannia har det faktum at både Public Health England og Royal College of Physicians utgitt rapporter med et positivt syn på e-sigaretter trolig bidratt til populariteten til damping i Storbritannia. I Frankrike var den positive meldingen fra National Academy of Medicine trolig det som fungerte som en trigger.

I Storbritania er det 850.000 dampere som nå klassifiserer seg selv som eks-røykere, et antall som stiger for hvert år.

Dette bør være en grunn til å feire!