Nyheter


NDS i Store norske leksikon

Posted by mette on February 10, 2019

Du kan nå lese om Norsk Dampselskap i Store norske leksikon. Vi takker Karl Erik Lund for dette: https://snl.no/Norsk_Dampselskap
Karl Erik Lund (f. 1958) er forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstitutten (tidligereStatens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) og har vært fagansvarlig for tobakk i Store norske leksikon siden 2015.

Lund har doktorgrad i sosiologi fra 1996 og ble tilkjent professorkompetanse i 2009. Lund har 30 års forskningserfaring innen tobakks- og nikotinatferd og har tidligere arbeidet på Institutt for medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo (1992-96), i Kreftforeningen (1997-98) og ved Folkehelseinstituttet (1999-2001). Etter 2002 har Lund arbeidet ved SIRUS, nå innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Karl Erik Lund har utgitt over 150 publikasjoner og er for tiden assisterende redaktør i fire internasjonale vitenskapelige tidsskrift om tobakk/nikotin. I 2000 mottok Lund Legeforeningens pris i forebyggende medisin. Aktuelle interesseområder er bruksmønster for e-sigaretter og snus, røykingens utfasing, legitimeringsproblemer i tobakkspolitikk og risikokommunikasjon.

 


Årsmøtet 2019

Posted by mette on January 23, 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 23.03.2019 kl. 15.00.

Alle betalende medlemmer har møte,- tale, og stemmerett på årsmøtet.
Er du ikke betalende medlem men ønsker å avgi din stemme kan du melde deg inn i Norsk Dampselskap her:
https://norskdampselskap.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=Innmelding

Årsmøtet blir avholdt på Villa Hasselbakken, Askerveien 47, 1384 Asker.

Det vil bli enkel bevertning med kaffe, mineralvann og frukt på årsmøtet. De som ønsker det gis mulighet til å la årsmøtet gå over i en sosial happening etter at møtet er avsluttet. Dampevæske og annet flytende må medbringes til dette arrangementet. Det vil være mulighet for å bestille mat til lokalet utover kvelden. Hvordan dette arrangeres vil vi komme tilbake til.

Det er dessverre ikke anledning til å dampe innendørs i disse lokalene.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet har i henhold til vedtektenes § 13 følgende oppgaver:
• Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding
• Behandle Norsk Dampselskaps regnskap og budsjett
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette kontingent
• Gjennomføre valg


Dersom du ikke har anledning til å delta på selve møtet, kan du forhåndsstemme via webavstemning, som blir sendt ut på e-post i god tid før møtet.


Saker utover de som fremkommer ovenfor og som ønskes behandlet på årsmøtet kan sendes sak@norsk-dampselskap.no.
Disse må være styret i hende senest 1. mars 2019.

Styret,
Norsk Dampselskap


Ukritisk bruk av antidepressiva til røykeslutt

Posted by mette on September 20, 2018

Et nytt røykeslutt-regime slippes i statene. «Zero» heter et individuelt tilpasset regime der en får time med lege online og tilsendt en «sluttpakke» som inneholder legemiddelet Bupropion, og nikotintyggegummi. I tillegg er det utviklet en app en kan bruke for å følge egen utvikling. 

I brukerundersøkelsen Helene Berg utførte på oppdrag for NDS i 2017 kom det frem at 40% hadde forsøkt å slutte over 3 ganger, mens 36 % hadde forsøkt 2-3 ganger. 27% hadde prøvd piller som Zyban eller Champix, uten å lykkes. 

Bupropion er mer kjent som Zyban. Dette er et antidepressiva som blant annet kan gi uro og søvnvansker. Rent historisk har bruk av antidepressiva til røykeslutt en dyster statistikk med alvorlige bivirkninger. 

Tidligere har vi også omtalt Champix som er kjent som «selvmordspillen». 

Chantix (Champix) godkjent av FDA( US Food and Drug Administration, 2006) har lang historikk med bivirkninger etter bruk. De første fem årene ble 544 selvmord og 1,869 selvmordsforsøk blant brukere innrapportert til FDA. http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/forskere-foreslar-bruk-av-selvmordspiller-roykeavvenning-ved-psykisk-sykdom/

Har du ikke signert dette oppropet på vegne av damping er du velkommen til å signere: https://www.opprop.net/norsk_dampselskap_krever_a_bli_tatt_pa_alvor

Mer om Champix: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/selvmordspiller-til-roykeslutt-foreslas-pa-bla-resept-mens-ufarlige-e-sigaretter-frarades/

Brukerundersøkelsen: http://www.norsk-dampselskap.no/cms/blog/den-store-norske-dampeundersokelsen/

 Om Zero: https://www.vox.com/the-goods/2018/9/18/17873696/zero-ro-quit-smoking-kit-online-medicine

 Om Bupropion: http://legemiddelhandboka.no/Generelle/54553


 

1