Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 18. oktober 2016


 

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standariserte tobakkspakninger) (Prop. 142 L (2015–2016)).

 

 

Tirsdag 18. oktober

 

 

09.00–09.20

FOLKEHELSEINSTITUTTET

09.20–09.30

KREFTFORENINGEN

09.30–09.40

STATSRÅD BENT HØIE

09.40–10.00

Spørsmål fra komiteen

10.00–10.10

Pause

10.10–10.15

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Tore Myhre, avdelingsdirektør
Fredrik Mohn Lian, advokatfullmektig

10.15–10.20

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD
Jack Fischer Eriksen

10.20–10.25 

DAGLIGLEVERANDØRENES FORENING (DLF)
Helge Hasselgård, adm. direktør

10.25–10.30

TOBAKKINDUSTRIENS FELLESKONTOR
Jan Robert Kvam, rådgiver
Jon Wessel-Aas, advokat

10.30–10.35

SNUSKOMMISSIONEN
Anders Milton, kommissionsleder
Karl Olov Fagerstrøm, kommissionsmedlem

10.35–10.40

NORSK DAMPSELSKAP
Mette Orten, nestleder
Andre Bendigtsen, kasserer

10.40–10.45

DEN NORSKE LEGEFORENING
Petter Brelin, leder Norsk forening for allmennmedisin

10.45–10.50

NACG – NORWEGIAN ANTI COUNTERFEITING GROUP
Christoffer Vedal, styreleder

10.50–10.55

UNGDOM MOT EU
Syver Glordencio Mendoza Zachariassen, leder
Nora Skjelstad, sentralstyremedlem

 

 

 

*) Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 K-248.

Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.