Årsmøte i Norsk Dampselskap


Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 03.08.2019 kl. 15.00.

Årsmøtet vil finne sted på Peer Gynt Hotell & Spiseri – Rustadvegen 81, 2640 Vinstra. Styret har vært i kontakt med hotellet, og det er foreløpig reservert 10 dobbeltrom i tidsrommet mellom 02.08 - 04.08. Pris per natt per rom er satt til 1.690 kr. Det er dessverre ikke anledning til kostnadsdekke hva gjelder innlosjering. Frist for påmelding til årsmøte 2019 er 22.07.2019.

Det vil bli servert kaffe, mineralvann og frukt. Etter endt møte vil det være mulighet for å dra videre på dampetreff, arrangert av Sara Langrusten.

I henhold til NDS vedtekt §9;
Årsmøtet skal avholdes en gang per kalenderår og er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i sosiale medier.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være formidlet skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje på forhånd på den måte styret velger, og/eller med fullmakt for 1 person. 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet har i henhold til vedtekt §13 følgende oppgaver:
· Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding.
· Behandle Norsk Dampselskaps regnskap.
· Behandle saker og innspill.
· Fastsette kontingent.
. Behandle budsjett.
· Gjennomføre valg.

Dersom du har saker som ønskes behandlet sendes dette inn til sak@norsk-dampselskap.no. Siste frist for innlevering av saker er 01.07.2019.

Det vil som før være mulig å stemme på forhånd. Webavstemning vil foregå i uke 29, fra 15.07 – 22.07. Ettersom vi avholder webavstemning vil frist for innlevering av saker avvike fra vedtektene. Styret vil gi ut ytterligere informasjon om webavstemning når dette er på plass. De som har ny e-postadresse og ønsker å motta lenke til avstemning bes opplyse styret om dette i forkant slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. E-post for påmelding til årsmøtet, samt endring i personopplysninger kan sendes til info@norsk-dampselskap.no.

Vel møtt!

Styret, Norsk Dampselskap.

årsmøte.jpg