Årsmøteinnkalling Norsk Dampselskap 2020


Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 21.03.2020 kl. 13.00.
 
Årsmøtet vil finne sted på Union brygge i Drammen.
Vi samles i møtelokalet “Lille Y” på Ypsilon Bar & Mat. Adresse er: Grønland 50, 3045 Drammen. Frist for påmelding til årsmøte er 15.03.20.
 
Det vil bli servert kaffe/frukt/vann under møtet. Etter endt møte vil det være mulighet for å spise i samme lokale. Gi beskjed til styret innen påmeldingsfristen hvis du ønsker dette. På menyen står det tapas. En kan også få noe godt i glasset. Tapas og drikke må en dekke selv.
 
Styret har mulighet til å bestille hotellrom til en hyggelig pris for tilreisende. Gi beskjed om dette innen utgangen av februar. Dess tidligere det gis beskjed dess billigere pris kan vi prøve å få. Det er dessverre ikke anledning til kostnadsdekke hva gjelder innlosjering.

Du kan parkere følgende steder:
  • Vis a vis Comfort Hotel Union Brygge.
  • Fabrikkgata (inkludert tre plasser for forflytningshemmede).
  • Parkeringshuset under Meny, inkludert noen plasser på utsiden av Meny.
  • Vis a vis Søndre Buskerud Politidistrikt.
  • Bane nord sin pendlerparkering er gratis i helger. Ca 10 min å gå.
Kollektivtrafikk: Det er mellom 5 - 10 minutter å gå til buss/tog.

I henhold til NDS vedtekt §9;
 
Årsmøtet skal avholdes en gang per kalenderår og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Innkalling skjer via e-post. Andre kanaler kan i tillegg benyttes. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være formidlet skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan - selvstendig og hver for seg - invitere andre personer og/eller media til å være til stede på årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje på forhånd på den måte styret velger, og/eller med fullmakt for 1 person. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.
 
Årsmøtet har i henhold til vedtekt §13 følgende oppgaver;
· Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding.
· Behandle Norsk Dampselskaps regnskap.
· Behandle saker og innspill.
· Fastsette kontingent.
. Behandle budsjett.
· Gjennomføre valg.

Dersom du har saker som ønskes behandlet sendes dette inn til sak@norsk-dampselskap.no
Siste frist for innlevering av saker er 24/2 klokken 18.00.

Det vil som før være mulig å stemme på forhånd. Webavstemning vil foregå i uke 11.

Ettersom vi avholder webavstemning vil frist for innlevering av saker avvike fra vedtektene. Styret vil gi ut ytterligere informasjon om webavstemning når dette er på plass. Forslagsfristen er ment å gi styret tilstrekkelig tid til å gjennomgå alle innkomne forslag og samordne disse blant forslagsstillerne, f.eks. dersom det er flere likelydende forslag eller forslag innenfor samme temaer.
De som har ny e-postadresse og ønsker å forhåndstemme bes opplyse styret om dette i forkant slik at vi får oppdatert medlemsregisteret.
 
E-post for påmelding til årsmøtet kan sendes til info@norsk-dampselskap.no
 
Hvis du ønsker å avslutte ditt medlemskap i Norsk Dampselskap eller endre e-postadresse/personopplysninger sender du e-post til support@norsk-dampselskap.no

Vel møtt!
Styret, Norsk Dampselskap
årsmøte.jpg