Brev til medlemmene i Europaparlamentet (MEPs) fra EVUN - NDS signerer.


EVUN-s brev til medlemmer i Europaparlamentet - NDS signerer.

20. februar 2014 sendte EVUN ut et brev til alle medlemmer i Europaparlamentet om å stå i mot lobbyismen fra tobakksindustrien og nedstemme det foreslåtte tobakksdirektivet i EU (TPD). NDS var med og signerte nok et felles brev fra europeiske dampeorganisasjoner. Under er et bilde av brevet, og her finner man den opprinnelige pdf-en med fungerende lenker.

 

20-February-2014_cz.png