Damp - Nyttig for kreftpasienter


KREFTpasienter kan benytte e-sigaretter til røykeslutt (Dautzenberg et al. 2017).

Pasienter med lungekreft: Er elektroniske sigaretter skadelig eller nyttig?

E-sigaretter er kontroversielle fordi vitenskapelige bevis om korttid og langtidsvirkninger på toleranse og helseeffekt ved bytte fra tobakksrøyk til e-sigaretter, er omstridt og kontroversiell.

Uavhengig av dette er kvalitet på e-sigaretter og e-væske forbedret. Hovedingrediensene propylenglycol, vegetabilsk glyserin og nikotin er av farmasøytisk kvalitet i de fleste e-væsker. Smak er nesten alltid av matkvalitet.

Ingrediensenes høye kvalitet har redusert skadelige stoffer i e-væske.
Utslipp fra e-sigaretter inneholder ikke solide partikler eller carbonmonoxide og Nitrosamin-innhold er minst hundre ganger lavere enn i tobakksrøyk.

E-sigarettutslipp ved normal bruk inneholder ikke skadelige stoffer, med unntak av nikotin. Folkehelse England har uttalt at e-sigarettbruk mest sannsynlig er minst 95% mindre giftig enn tobakksrøyk.

Selv om e-sigaretter aldri bør antas som et trygt produkt for ikke-røykere, er e-sigaretter for en røyker minst tyve ganger mindre farlig enn tobakksrøyk.

Røykeslutt-spesialister i land der e-sigaretter med nikotin er tillatt gir i økende grad råd om bruk av e-sigaretter til røykeslutt eller til å redusere bruk av tobakksigaretter etter forespørsel fra pasienter.

Basert på kunnskapen vi har i dag kan e-sigaretter benyttes som et røykeslutt-alternativ for pasienter med lunge eller andre former for kreft, som ellers hadde fortsatt å røyke.
E-sigaretter er en alternativ måte å slutte på mens en får medisinsk behandling.

Oversatt av Mette Orten

Lung Cancer. 2017 Mar;105:42-48. doi: 10.1016/j.lungcan.2016.05.011. Epub 2016 May…
www.ncbi.nlm.nih.gov