Dampelovverk i Sverige.


1 Juli 2017 blir nytt lovverk om e-sigaretter gyldig i Sverige. Dette vil berøre Norske dampere ved at TPD godkjente produkter over tid vil bli de eneste gjenværende produkter på det svenske markedet. Hvor lang tid overgangsfasen vil strekke seg over fremkommer ikke tydelig i lovforslaget.

"Riksdagen sa ja till regeringens förslag om regler som rör elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området. Reglerna innebär bland annat att tillverkare och importörer måste göra en produktanmälan av de e-cigaretter och påfyllningsbehållare som de kommer att göra tillgängliga på den svenska marknaden. Tillverkare och leverantörer blir ansvariga för att produkterna uppfyller kraven på innehåll och utformning samt att förpackningarna innehåller informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning. Dessutom införs begränsningar för att göra reklam för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017."

Lovforslaget som er vedtatt kan leses i sin helhet her: https://data.riksdagen.se/fil/68E72905-AE8C-4C68-BD93-A4653EE344FE

Se gjennomføringen på web-tv her:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/genomforande-av-tobaksproduktdirektivets_H401SoU17