Den store norske dampeundersøkelsen.


Tallene her kommer fra en brukerundersøkelse utført av sosiolog og forsker Helene Berg på vegne av NDS. Helene Berg har ingen økonomiske interesser i industrien. 

Les undersøkelsen:

96 prosent av deltagere røykte før de begynte å dampe.

84 prosent begynte å dampe fordi de ønsket «å redusere eller slutte helt med røyk eller snus».

87 prosent av damperne hadde prøvd å slutte å røyke tidligere, men ikke lyktes.

91 prosent sluttet å røyke.

71 prosent av damperne i undersøkelsen har vært røykfrie i mer enn et år.