Dette er Faktisk ikke en nyhet for dampere


Media florerer av skrekkpropaganda og feilinformasjon - det er Faktisk ikke noe nytt for dampere.

21/3 kom nyheten om at VG, Dagbladet og NRK går sammen for å stoppe falske nyheter. Målet er å skape et mer faktabasert og opplyst ordskifte i Norge. Tjenesten har fått navnet "Faktisk".
Da kan vi igjen anslå at Tone Bergli Joner, den fremste spreder av løgner om dampen bør finne seg en ny hobby.

Dr. Konstantinos Farsalinos følte seg 21/3 tvunget til å fordømme en artikkel der han ble feiltolket.
Journalisten har vridd uttalelsene og skapt sin egen sannhet:
Farsalinos skriver:
"Min jobb er å forsvare vitenskap og bevis, ikke noen bransje. Med den respekt og etter å ha ventet i 24 timer på at journalisten skulle revidere, er jeg nødt til å fordømme en artikkel publisert i Sunday Herald Scotland der jeg blir feiltolket som forsvarer av koblinger mellom tobakk og dampebransjer".

Norsk Dampselskap gleder seg til å få kvalitetssikrede, faktabaserte nyheter. Historikken har uheldigvis gjort oss noe skeptiske til hvorvidt dette er gjennomførbart.