Dinosaurpolitikk gir røykere enveisbillett til kista


Dinosaurpolitikere tar fossil-avgjørelser som begrenser tilgang til damp(e-sigaretter) og gir røykere enveisbillett til kista.
 
I forbindelse med innføring av det nye tobakksdirektivet har det vist seg at norsk politikk er infisert av dinosaurpartier og dinosaurpolitikere som prøver å regulere fremtidens damping som om den var fortidens tjærerøyk og kullos. 
 
Norske politikere er "påtvunget" å innføre et EU direktiv sterkt påvirket av legemiddelindustrien. 
Dampen som feilaktig kalles e-sigaretter er fremtiden og produktet som vil konkurrere ut kreftpinnene. 
Legemiddelindustrien ønsker selvfølgelig ikke en konkurrent til sine nikotin-legemidler. Dampen har på det meste 5% av skadepotensialet til kreftpinnene og innholdsstoffer og utstyr utvikler seg innovativt i enorm hastighet proporsjonalt med et økende marked. 
Dampen har en selvstendig funksjon som nytelsesmiddel og er en konkurrent legemiddelindustrien bør frykte. Det har vist seg at dampen er det mest populære produktet til røykeslutt i Storbritannia og antallet røykere er nå på laveste nivå noensinne.
For å gjøre dampen mindre effektiv har dinosaurene lyktes i å implementere dampen i tobakksdirektivet til tross for at dampen ikke inneholder tobakk. Dette er et grep som skal gi damperne og industrien munnkurv. 
 
Mens antallet som slutter å røyke daglig øker pga dampen innfører man et direktiv som hindrer innovasjon ved å gi hvert produkt et halvt års behandlingstid, skaper dyre produkter og minsker attraktivitet uten hensyn til at halvparten av røykere vil dø eller forkorte livet. Dette er et dinosaurdirektiv som kun ivaretar legemiddelindustriens interesser. De ønsker ikke at mennesker er friske, de som gjør sitt levebrød på menneskers sykdom.
 
Siden vi åpenbart styres av dinosaurpolitikere får legemiddelindustrien fortsatt en kundekrets i lang tid fremover mens røykere omtrent følges til kisten.