E-sigarettbruk under graviditet


Visste du at damping under graviditet i motsetning til tobakksrøyking ikke medfører for tidlig fødsel eller lavere kroppsvekt hos babyen? I følge forskning utført av McDonnell, Bergin & Regan i 2018 så en tilsvarende resultater under svangerskap og hos den nyfødte som hos ikke-røykere.

21. Januar 2020 kan vi igjen lese samme resultat fra et sykehus i Dublin. 

I Storbritannia oppmuntrer jordmødre kvinner som røyker til å bruke damping til røykeslutt hvis de trenger det. Det viser seg at gravide som opplever skam rundt røykingen fortsetter å røyke i det skjulte. De bør heller tilbys informasjon om et tryggere alternativ. The Royal College of Midwives oppmuntrer til røykeslutt ved hjelp av damping. 

I deres brosjyre kan en lese disse punkter om bruk av e-sigaretter: 

  • E-sigaretter inneholder noen giftstoffer, men i mye mindre omfang enn tobakksigaretter. Hvis en gravid kvinne slutter å røyke ved hjelp av e-sigaretter og det holder henne røykfri bør hun få støtte til dette.
  • Hvis hun har byttet fullstendig til bruk av e-sigaretter skal hun anses som en ikke-røyker.
  • Med utgangspunkt i eksisterende bevis om risiko ved bruk av e-sigaretter er det ingen grunn til å tro at e-sigarettbruk har negativ innvirkning ved amming.
  • Hvis damping holder den gravide røykfri bør hun fortsette bruk av e-sigaretter. 

Du kan lese mer om bruk av e-sigaretter under svangerskap på siden til SFAC.

SFAC består av over 300 organisasjoner i Storbritannia som jobber med opplysningsarbeid innen folkehelse.

De skriver: Røyking eller passiv røyking under graviditet er årsak for dødfødsel, fødselskomplikasjoner, prematur fødsel, spontanabort og krybbedød. Basert på siste eksisterende fakta er e-sigaretter mye mindre skadelig enn tobakksigaretter og effektivt til røykeslutt. Det er derimot viktig å benytte trygge produkter som er regulert. Ikke benytte hjemmelaget eller med ulovlige substanser. 

Gravidbilde hjemmeside.jpg