E-sigaretter er bedre for folkehelsa enn legemiddelindustriens alternativer!


"Norsk Dampselskap er enig med Gronert i at det bør være et økonomisk incitament for nikotinavhengige til å slutte med tobakk. I en slik sammenheng er det naturlig å unnta nikotinholdig dampevæske for særavgifter. Gjør man det, vil det lønne seg økonomisk å gå over fra tobakk til damp.

Å tillate salg av dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske til voksne, via lisensierte forhandlere og nettbutikker er den eneste veien å gå. Dersom man i tillegg gjør en oppmyking av reklameforbudet, slik at det blir lov å avbilde produktene, vil damp kunne utkonkurrere tobakk. Dette vil gi enorme folkehelsegevinster."


Resten av kommentaren gjengitt i Minerva kan leses her:
http://www.minervanett.no/alternativet-som-virker/