E-sigaretter kan redusere skade.


«Noen røykere som ikke klarer å slutte ellers, vil kunne redusere skade ved å gå over til e-sigaretter i en periode.»

Uttalelsen er fra professor Serena Tonstad ved Seksjon for preventiv kardiologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus.