E-sigaretter – til skade eller nytte?


To kjente antirøyk-aktivister har fått spalteplass i Tidsskriftet for den Norske lægeforening. Artikkelen er hårreisende, men heldigvis har Tidsskriftet gitt rom for flere gode tilsvar som absolutt bør leses.

http://tidsskriftet.no/article/3336520