E-sigaretter/damp - mindre avhengighetsskapende.


Brukere av elektroniske sigaretter regelmessig er mindre avhengige av sitt produkt enn de som regelmessig bruker tradisjonelle sigaretter, ifølge forskere ved Penn State College of Medicine.

For å sammenligne e-sigarett og sigarettavhengighet analyserte forskere ved Penn State College of Medicine svar på undersøkelser tatt i PATH-studien. I disse svarene så de etter daglig eller nesten daglig bruk av e-sigaretter eller sigaretter.

Av 32 312 som besvarte undersøkelsen, passet  3,586 studiekriteriene. Blant dem brukte ca 5 prosent utelukkende e-sigaretter og ca 95 prosent eksklusivt tradisjonelle sigaretter. Av e-sigarettbrukerne benyttet 93 prosent en gang regelmessig sigaretter og ca. 7 prosent eksperimenterte med sigarettrøyking.

Sammenlignet med sigarettrøykere, ventet e-sigarettbrukere lenger med å bruke produktet etter å ha våknet opp. Dampere/vapere var mindre sannsynlig å vurdere seg selv avhengige, å ha sterke ønsker eller å føle at de virkelig trengte sitt produkt. De var også mindre sannsynlig å si at de hadde det vanskelig å avstå fra å bruke produktet på begrensede steder.

Alle deltakerne som ble inkludert i analysen, ble ansett som avhengige på grunn av deres regelmessighet i bruk. Men studiens lederforfatter, Guodong Liu, assisterende professor i folkehelsefag, sa at funnene viste at e-sigarettbrukere var relativt mindre avhengige enn sigarettbrukere.

"Det er ingen tvil om at e-sigaretter er vanedannende, men ikke på samme nivå som tradisjonelle sigaretter," sa Liu.