Eksploderende batterier skyldes manglende kunnskap.


Norsk Dampselskap er uavhengig forening for e-sigarettbrukere/dampere i Norge.
Å spre kunnskap er nødvendig og eksploderende batterier kan unngås ved riktig kunnskap om bruk av utstyr.
NDS bistår med dette daglig til sine medlemmer og bistår gjerne med uttalelser når slike saker skal publiseres i Norge.

E-sigaretter som massemarked-produkt fyller 10 år i disse dager. Dette er også 10 år med produktutvikling og -forbedring, hvor de aller fleste produsenter har sikkerhet i høysetet. Det meste som finnes av esigaretter på markedet i dag, har sikringsfunksjoner mot kortslutning, høy intern temperatur, høy belastning på batteri, og god regulering av hvordan de bruker energien de flytter rundt.

Både bransjen og miljøet har også hatt god fokus på batterier som er trygge i bruk, og det jobbes aktivt med uavhengig testing av nye batterier på markedet, og valg av trygge batteri-kjemier.

Det er likevel noen som ønsker å velge bort alle disse sikkerhetsfunksjonene. Det har derfor blitt utviklet utstyr uten slike sikkerhetsfunksjoner, hvor batteriet kobles direkte på fordamper. Dette kalles gjerne for en "mech mod" – mekanisk, da den ikke inneholder elektronikk med sikring.

Fra tid til annen dukker det opp en sensasjonalistisk overskrift om at "utstyret eksploderte". Hver gang sjekker vi ut hvilket utstyr det dreier seg om, og hver gang viser det seg at dette er snakk om nettopp slikt mekanisk utstyr. Brukeren har da selv valgt bort all form for sikring, og felles for tilfellene er det at brukeren ikke har den nødvendige kompetansen til å gjøre dette på en trygg måte.

Til tross for at det nå er millioner av dampere på verdensbasis, er ikke NDS kjent med ett eneste tilfelle – nasjonalt eller internasjonalt – hvor det utstyret som vanligvis selges i dag, har vært årsak til en slik hendelse.

Lithium Ion-batterier er ikke noe man skal leke med, men ved vanlig bruk av vanlig utstyr er dette likevel trygt, i hvert fall noe tryggere enn mobiltelefoner.

Mvh
NDS, styret.