En liberal politikk kan redde liv


"En liberal politikk overfor e-sigaretter må i utgangspunktet forventes å spare flere tusen liv.

I Danmark har regjeringen lagt fram et lovforslag om at eiere av bedrifter og serveringssteder og ulike offentlige lokaler selv skal få bestemme om e-sigaretter skal kunne brukes innendørs. Det er vanskelig å se hvordan norske helsemyndigheter faglig og moralsk kan forsvare å være strengere."

Innlegget er skrevet av Erik Nord, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved UIO, i samarbeid med av Karl Erik Lund, forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet