Endringer i lovverket publisert


Endringer i tobakkslovverket ble publisert 10.02.17. Vi håper Helsedirektoratet​ kommer med forslag til gebyrer som gjenspeiler den enorme muligheten til å redde liv ved hjelp av dampen som skadereduksjonsalternativ.
Kanskje Bent Høie​ som har forstått dette prinsippet kan påvirke i en lavere retning i form av å være også dampere og stor-røykeres helseminister.
http://www.europalov.no/rettsakt/tobakksdirektivet-revisjon/id-6006