ER E-JUICE DET VI ALLTID HAR TRODD?


 

 BILDEEVEN.jpg

 

Vi har snakket med Even K. Teigland ved NILU Norsk Instituttet for Luftforskning, som i 2018 laget en masteroppgave i Kjemi- og Bioteknologi hvor han skrev om karakterisering av upolare (ikke vannløselige) komponenter i e-juice.

 

Allerede i 1963 tenkte Herbert A. Gilbert at han ville bytte ut tradisjonell tobakk med damp, men det var ikke før 40 år senere at Hon Lik, en kinesisk apotektekniker, laget den første elektriske sigarett. 1-generasjon e-sigarett kom på markedet i Europa i 2007. Disse så ut som vanlige sigaretter og kunne ikke fylles eller lades. Utviklingen har virkelig godt fremover siden den gang.

Vi har ikke vært uten bekymringer når det kommer til e-juicen vår her «hjemme» heller. I noen år var det mye snakk om «popcorn lunger» og Di Acetyl. Heldigvis skjønte de fleste produsenter at dette måtte de gjøre noe med. Det nye nå, er at vi ønsker e-juice uten sukralose. Det er flere produsenter som alt har startet med dette.

Vi fikk først overlevert en rapport på 122 sider fagspråk! Vi skjønte fort at dette ble for vanskelig for oss å tyde og ba om prat med forskeren.  Vi hadde en times lang prat med på telefon.

Han valgte dette emne for å imøtekomme ønsket om mer informasjon rundt dampen fra e-sigaretter. Avhandlingen utført ved hjelp av GC-MS.

Det ble kjøpt inn 11 forskjellige e-juice fra en kjent e-sigarettbutikk i Sverige. Det ble laget en dampfelle for å fange aerosolen (dampen) og det ble forsøkt laget en simulator som skulle ligne på måten vi damper på. Dette lot seg ikke gjøre, og testene ble utført med 10 sekunders trekk. Testene ble utført med en Aspire Aster og Nautilis tank.

Liste over e-juicer brukt i testen:

 • Blueberry - LIQUA 
 • Peach - LIQUA  
 • Lemon - Mint VIVO
 •  Xeo vapor - E-liquid XEO (American Blend Red)
 • Unicorn blood - FUZION VAPOR (fruiti and sweet)
 • Pirate’s loot - VAPING PIRATES (Key Lime Cheesecake)
 • Emperor - EJUICE INTERNATIONAL (Tobacco)
 • Virgina gold - EJUICE INTERNATIONAL (Mild Tobacco)
 • Creamy vanilla - EJUICE INTERNATIONAL 
 • Raspberry - EJUICE INTERNATIONAL
 • Menthol Tobacco - EJUICE INTERNATIONAL

 

Etter at dampen ble fanget, ble prøvene konsentrert og analysert på GC-MS.

Det ble funnet hele 129 forskjellige komponenter. Av disse ble 30 identifisert med ekstern standard og 22 detektert. Av disse 22, ble 21 kvantifisert. (gitt mengde pr ml aerosol) Se side 30-47 i rapporten.

Det ble funnet 60 kjente tilsetningsstoffet med liten grad av helserisiko. Minst 15 komponenter med mulig giftige egenskaper og 2 komponenter av mulig kreftfremkallende karakter. Det er vanskelig å gi en rett konklusjon ang dette med kreftfremkallende stoffer. Mange av aromaene brukes også i mat. Viktig å huske på her, er at i tradisjonell tobakk, er det 5000 kjente tilsetningsstoffer og av dem er 70 kjent som kreftfremkallende.

Det var to smaker som skilte seg ut i forhold til de andre. Det var Peach og Unicorn Blood. Det var ingen forskjeller av betydning mellom resterende fruktsmaker og tobakkssmaker. Han konkluderer dermed med at det er ikke verre/bedre å dampe fruktsmaker kontra tobakkssmaker, da basert på de upolare komponentene.

Til tross for at det ble funnet spor av nikotin i den nikotinfrie juicen, så han ikke på dette som et problem da det kunne stamme fra dårlig rengjøring hos produsent.

Testresultater viser også at det kommer flere stoffer frem ved høyere temperatur, høyere watt og lengre trekk. Det ble ved en feil gjort test på aerosol etter «dryhit» Resultatet av dette ble en mange dobling av blant annet Formaldehyd, som vi vet er farlig. Vi anbefaler derfor alle å unngå dette så langt det lar seg gjøre.

Han legger stor vekt på at stoffene han fant er på macro nivå og at damping fremdeles kan anses som et sunnere alternativ enn tradisjonell tobakk.

Forskeren ble fornøyd med sitt resultat, men skulle ønske han hadde hatt mer tid. Utover i prosjektet dukket det stadig opp nye spørsmål på hvordan og hvorfor.

dampedame.jpg

Kort oppsummert:

Det må innrømmes at det var skremmende å lese om alt som ble funnet. Her har mange av oss gått rundt og trodd at e-juicen vår ikke inneholdt så mange stoffer. Dette er informasjon vi også kunne/kan få tilgang til hos e-juice produsentene, men vi dampere er kanskje for naive og godtroende? Vi er kanskje bare glade for at vi ikke røyker mer….

Link til «sikkerhetsblad» for smaken Black Orange Crush fra DinnerLady: VDL_MSDS_Black Orange Crush_Shortfill (2).pdf

Men vi skal langt derifra bli hysteriske av den grunn! Engelske helsemyndigheter hevder fremdeles at damping er minst 95% bedre for helsen vår enn å bruke tradisjonell tobakk. Vi slipper trossalt 5000 tilsetningsstoffer og 70 kreftfremkallende…..

Link til forskerrapporten: Characterisation of nonpolar compounds from Electronic cigarette aerosols by GC-MS[5346]kopi.pdf

Vi vil takke Nordic Light som ga oss denne rapporten.

English version: Rapport engelsk versjon.pdf

Skrevet av Frank Tinmannsvik og Nina Sørling

for Foreningen Norsk Dampselskap