EU-s tobakksdirektiv (TPD) vedtatt med artikkel 20 og veien videre


Onsdag 26. februar 2014 vedtok EU sitt nye tobakksdirektiv (TPD) med artikkel 20 som omhandler e-sigaretter. EU-s dampeforkjempere gir seg imidlertid ikke. 

Og Karl Erik Lund i SIRUS oppmuntrer foreningsmedlemmer med en hilsen. 

 

EU har søkt å inkludere e-sigaretter og damping i den nye utgaven av sitt tobakksdirektiv, kjent som TPD (Tobacco Products Directive) De begynte med en Artikkel 18, på en måte som etterhvert skapte mye oppstyr og det har i lengre tid vært kjempet hardt imot fra flere fronter, blant annet via EVUN med NDS i ryggen: Europeiske dampere protesterer mot EU og Clive Bates med EVUN og NDS i ryggen: Clive Bates klager til EU-s Ombudsman, NDS signerer. 

Etter at EU vedtok TPD onsdag 26. februar 2014 endret Artikkel 18 navn til Artikkel 20.  Det har vært mange meninger og mang en kamp i media rundt om i EU angående TPD. Men forbrukerorganisasjonene gir seg ikke  - franske AUDICE tar EU-s tobakksdirektiv til retten: Les om det her, scroll ned for engelsk versjon. Og Clive Bates reagerte også umiddelbart med en bloggpost om vedtaket, med en forklaring av problemområdene Her finner du blogginnlegget hans. 

Europeiske borgere forsøker å få til en dialog med EU, På EFVI sine sider er det nå er underskriftskampanje på gang. Dette er mer enn en vanlig underskriftskampanje. Dersom den oppnår mer enn 1 000 000 underskrifter så skal EU se på direktivet (eller den delen som omhandler e- sigaretter) igjen. Det er en stor seier bare å få lov til starte en slik kampanje og vi håper europeiske borgere klarer å samle 1 000 000 underskrifter. Vi klamrer oss til halmstrå som alltid. Vi i Norge kan dessverre ikke skrive under, men kjenner du noen som bor i et EU-land så ta kontakt, be dem signere kampanjen, og få dem til å overtale alle de kjenner som er over 18 år til å signere.

Her i Norge vil EU-s bestemmelser også få betydning, og NRK.no intervjuet i går Karl Erik Lund om dette. Her kan du lese intervjuet på nrk.no

Kampen er ikke over, håpet er ikke ute, men etter mange nervepirrende måneder, var vi i Norsk Dampselskap glade for at Karl Erik Lund fra SIRUS sendte oss en oppmuntrende hilsen på FaceBook denne helgen:

Takk for hyggelige tilbakemeldinger gjennom lengre tid. Takk også for ferske forespørsler hva vi på SIRUS mener om Tobakksdirektivets (TPD) generelt og artikkel 18 spesielt. Vi forsøker å imøtekomme individuelle hevendelser etter evne, men grunnet mengden kan det denne gang kan det være hensiktsmessig med en generell tilbakemelding.

Det kan være formålstjenlig å vurdere TPD utfra i) den behandlingsprosedyre som har vært fulgt, og ii) sitt resultat. Etter mitt skjønn er resultatet langt bedre enn saksgangen, uten at det nødvendigvis betyr at resultatet er bra. Saksgangen har nærmest vært en skandale, med korrupsjonspåstander fulgt av John Dalis avgang som kommisjonær, fravær av konsultasjon med det vitenskapelige miljø, misbruk av forskningsresultater, taktikkeri i avstemningsprosedyrer etc. Dette er beskrevet i detalj av Clive Bates på hans blogg. Resultatet er, som flere av dere har påpekt, heller ikke optimalt. Terskelverdier på 20 mg/ml har ingen vitenskapelig begrunnelse, åpningen for medlemslandene med å påtvinge legemiddellovgivning for e-cig åpner for over-regulering som i verste fall vil resultere i innsnevret produktvariasjon, høyere pris og standardiserte produkter som kan få like liten appell til røykere som dagens nikotininhalator, krav om standardisert nikotinleveranse krever en teknologi som ennå ikke finnes, refill-begrensningene etc. Det er lett å forstå frustrasjonen som mange brukere og brukerorganisasjoner uttrykker.

Som alle vet har et forbud mot kommersiell omsetning av nikotinholdig e-juice/e-sigaretter hos oss. Etter hvert som forskningsbasert informasjon siger inn i opinion og hos beslutningstakere, har forbudet mistet mye av sin tilslutning. Legitimitetsgrunnene for å opprettholde forbudet er i ferd med å pulveriseres. Ledelsen i Helsedirektoratet (ikke nødvendigvis fagfolkene der) og ledelsen Kreftforeningen tviholder fortsatt på ‘føre-var-argumentet’, og får støtte av anti-tobakksaktivister som mest av alt er moralsk indignert men framfører en del vikarierende argumenter om eksplosjonsfare, forgiftningsrisiko, metode for opptak av narkotika osv. Personlig er jeg mest overrasket over Kreftforeningens anti-vitenskapelige tilnærming, deres dobbeltkommunikasjon og deres top-down holdning i forhold til brukerne. Historisk har denne flotte foreningen bidratt til en kunnskapsbasert politikk på tobakksområdet (særlig på 1960-tallet da moralske entreprenører på etisk korstog dominerte tobakkspolitikken), men argumentene som har kommet fra Kreftforeningen mot e-sigarettene har vært lite annet enn heuristikker, empiriløse påstander og normkonforme spekulasjoner. Røykerne kunne virkelig trengt denne organisasjonen i ryggen i kampen for et skadereduserende nikotinalternativ og for utforming av en strategi for økt produktsikkerhet.

Til tross for sine mange mangler, mener jeg tross alt artikkel 18 vil ha flere positive enn negative konsekvenser - for Norge. Dette kom fram i gårsdagens oppslag i nrk.no, noe som flere har reagert på. Mange vil kanskje ha andre synspunkter, og jeg er takknemlig for å få slike. Forbudet vil nå bli opphevet og det vil bli en form for produktsikkerhet. Det er riktignok uvisst hvordan helsemyndighetene vil komme til å regulere e-sigarettene, men istedenfor å være forbuds-fokusert vil debatten nå bli regulerings-fokusert – og det er et framskritt. Nikotin er mest brukte stimuli i verden etter koffein, men det er en gift og kan være fatal ved inntak i store doser. Demoniseringen av nikotin (bl.a. i anti-tobakksbevegelsen) er en lite hensiktsmessig tilnærming til reguleringsspørsmålet.

Ha en riktig god helg – og igjen takk for alle betraktninger og tilbakemeldinger. Det er svært lærerikt!