Felles uttalelse om e-sigaretter av Public Health England og andre britiske offentlige helseorganisasjoner.


I lys av forestående reguleringer av e-sigaretter i Norge er denne nyheten veldig relevant. Forbrukerforeningen Norsk Dampselskap venter i spenning på høringsutkastet som forhåpentligvis vil gjøre damping lettere tilgjengelig for norske røykere.

At et produkt med så åpenbar positiv helseeffekt på røykere står i fare for å bli overregulert er skremmende for foreningens medlemmer. Det er verd å merke seg signalene fra helsemyndigheter i England om at de massive negative omtalene produktet har fått i diverse medier, har ført til en ubegrunnet stor skepsis til produktet. Mange tror alternativet damp er like farlig som røyk.
Pressemelding gjeldende damp (e-sigaretter) fra Public Health England og andre offentlige helseorganisasjoner inkludert British Lung Foundation og Cancer Research UK!

"Vi er alle enige om at e-sigaretter er betydelig mindre skadelig enn røyking. En av to livslange røykere dør av sin avhengighet. Alle bevisene tyder på at helserisiko ved e-sigaretter er relativt små i forhold, men vi må fortsette å studere de langsiktige virkningene.
Og likevel, millioner av røykere har inntrykk av at e-sigaretter er minst like skadelig som tobakk, derfor har vi et ansvar med å gi klar informasjon om de fakta som vi kjenner dem å være. Det er vår plikt å gi trygghet for de 1,1 millioner e-sigarett brukere som helt har sluttet å røyke, for å hindre deres tilbakefall.

Vi bør ikke glemme hva som er viktig her. Vi vet at røyking er den hyppigste dødsårsaken i England og vi har et offentlig helseansvar å gi røykere den informasjon og de verktøy de trenger for å hjelpe dem til å slutte å røyke helt og for alltid."

Resten av pressemeldingen kan leses her:
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-an-emerging-public-health-consensus