Fire gode grunner til å tillate salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge.


Tilsvar til Tore Sanners og Tom K. Grimsruds kronikk i Aftenposten. 

Norsk Dampselskap finner det nytteløst å gå inn i en realitetsdiskusjon med personer som så åpenbart har for lite kunnskap om feltet. Vi vil i stedet liste opp fire gode grunner for at dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske bør tillates solgt over disk i Norge – uten å avgiftsbelegges som tobakk eller behandles som legemiddel.

  1. Damp er det eneste hjelpemiddelet som får røykere som ikke ønsker å slutte, til å legge bort tobakken. De fleste av Norsk Dampselskaps medlemmer har røkt i 20 til 50 år. Mange av dem ønsket ikke å slutte, men ville bare prøve damp. Den vanligste bivirkningen ved bruk av damp er faktisk røykeslutt.
  2. Damp er minst 95% mindre skadelig enn røyk. I all annen behandling av avhengighet, er skadereduksjon et viktig prinsipp.  Å regulere dampen så strengt at det ikke blir valgbart, vil være det samme som å si at røykere er en pariakaste som ikke en gang fortjener et alternativ. Selv heroinister har et alternativ i metadon.
  3. En streng regulering av damp og nikotinholdig dampevæske i tråd med EUs tobakksdirektiv, vil gagne tobakksindustrien. De er i gang med å produsere sigarettlignende utstyr som gir liten effekt. Disse vil kunne tilpasses en streng regulering. Slikt utstyr har for mange vist seg ikke å være veien til røykeslutt. Sanner og Grimsrud løper faktisk tobakksindustriens ærend ved sine forslag til regulering.
  4. To av tre røykere dør i dag av tobakksskader. Å frata røykerne det eneste alternativet som virker, vil forlenge lidelser og koste liv. Dette strider mot den hippokratiske ed. Som leger bør både Sanner og Grimsrud tenke nøye igjennom dette.

 

Sigrid Lerud

Sekretær i Norsk Dampselskap.

Lenke til dette innlegget på Aftenposten