Forholdet nikotin i tobakksigaretter til sammenligning med damping. Hva mener forbrukerne?


Mange lurer på hvor mye damp (mengde og styrke) som tilsvarer et bestemt antall sigaretter når det gjelder å tilfredsstille nikotinbehovet. Så vidt vi har klart å finne ut, er det ingen forskning som gir svar på dette. Vi ville derfor finne ut hva dampere selv mener. 

I november 2018 gjennomførte styret derfor en enkel undersøkelse for å kartlegge damperes forbruk av e-juice og nikotininnhold. I løpet av to uker svarte 299 personer på undersøkelsen. Arbeidet ble utført av den gang sekretær Helene Berg.

Resultatet kan du se her. 

 

røyker liten.png