Forskere foreslår bruk av "selvmordspiller" for røykeavvenning ved psykisk sykdom


Chantix (Champix) godkjent av FDA( US Food and Drug Administration, 2006) har lang historikk med bivirkninger etter bruk. De første fem årene ble 544 selvmord og 1,869 selvmordsforsøk blant brukere innrapportert til FDA:

Pfizer (legemiddelprodusent)har forsøkt å få FDA sin advarsel fjernet ved å få utført og publisert studier som viser det motsatte men FDA opprettholdt sin advarsel uavhengig av dette i 2014.

FDA trakk i 2016 tilbake krav om at produktet skal merkes med en advarsel om potensiell sammenheng med selvmord, depresjonog fiendtlig oppførsel. Samtidig tillates det at Chantix merkes med påstand om at pillen virker bedre enn nikotintyggegummi og andre røykeslutt-medikamenter:

Hvorfor skulle FDA trekke tilbake kravet om advarsel etter først å ha opprettholdt den pga så mange innrapporterte tilfeller av alvorlige bivirkninger?

Ved søk på Champix i felleskatalogen står det: "Røykeavvenning, med eller uten farmakoterapi, har vært assosiert med forverring av underliggende psykiatrisk sykdom (f.eks. depresjon).
Forsiktighet skal utvises ved psykiatrisk sykdom i anamnesen, og pasienten må rettledes deretter, da det er sett hyppigere nevropsykiatriske bivirkninger hos disse. Nedstemthet, sjeldent med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak".

Altså har man funnet en perfekt syndebukk i avbrutt nikotin-inntak, og milliardene kan fortsette å rulle inn proporsjonalt med innrapporterte bivirkninger. Dette bekrefter uansett risikoen ved røykeslutt uten nikotin-erstatning.

Siden en nå kan fortsette salg uten advarsel anbefaler forskere i 2016 å foreslå Champix brukt som endel av røykekutt-behandling for personer med depresjon:

ROP-leder (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse)Lars Lien mener i følge ovennevnte artikkel at det er en røyke-epidemi blant pasienter med psykisk lidelse.
"Det er viktig at vi har verktøy for å kunne hjelpe psykisk helsepasienter som ønsker å slutte å røyke. Denne studien bringer inn ett nytt verktøy som kan hjelpe for noen pasienter, men ikke alle. For dem trenger vi andre verktøy".

Norsk Dampselskap informerer #ROP om at verktøyet allerede finnes. Verktøyet som burde være førstevalg til alle, ikke bare et alternativ som sjelden vil benyttes fordi kunnskap innen bruksmetode mangler blant helsepersonell.

E-sigaretter er et nytelsesmiddel som derfor virker til røykeslutt. Med e-sigaretter reduserer man (hvis ønsket) nikotin-innhold over tid uten abstinenser og sorgfasen mange går gjennom. Hvis nikotin-inntaket opprettholdes har man fortsatt byttet ut røyken med et alternativ som kun har 5% av skadepotensialet.

 

Tilleggsinfo

Skrevet av Mette Orten