Fra himmel til helvete på 24 timer


Søndag 25.10.15 slapp regjeringen nyheten vi har ventet på lenge: Høyre og FRP ønsker at e-sigaretter skal bli lovlige! Endelig skulle E-sigaretter gjøres lovlig. Det ble til og med uttalt at e-sigaretter er bra for folkehelsen.

Litt senere på dagen ble høringsnotatet offentliggjort og der kom forslaget vi frykter aller mest: Regjeringen ønsker å innføre EUs tobakksdirektiv artikkel 20.
Direktivet inneholder en rekke reguleringer som vil ødelegge damping i sin nåværende form og som favoriserer de produktene som tobakksindustrien har kontroll over. Hele lovforslaget er en gavepakke til tobakksindustrien.

Regjerningens forslag til endring av tobaksskadeloven vil gjøre damp/e-sigaretter mindre effektive for de som ønsker å bytte ut sigarettene. Resultatet kan være at andelen røykere i befolkningen opprettholdes og at 6000 liv kan gå tapt årlig. 

Damp er ikke tobakk og heller ikke legemidler og bør derfor ikke reguleres på samme måte.

Norsk Dampselskap kommer tilbake med mer detaljerte vurderinger, både her og i pressen og vil selvfølgelig utarbeide en fyldig og velbegrunnet høringsuttalelse til forslaget.