Fra i dag er dampere henvist til røykesoner.


NDS anmoder sine medlemmer om å respektere lovverket selv om vi ikke støtter en irrasjonell regulering under tobakkslovverket, og ikke er enige i utformingen av nytt lovverk da det ikke finnes vitenskapelig hold for avgjørelse som sender den nå røykfrie damperen ut i røykebua.

Vi mener fortsatt at eier bør kunne avgjøre om damping tillates på egen eiendom og at det bør tilrettelegges best mulig for damping som skadereduksjonsalternativ til det 95% mer skadelige og dødelige produktet røyk.

Fra i dag er også e-sigaretter regulert av røykeloven. Bruken forbys der hvor det er røykeforbud.
vg.no