Gebyrer motarbeider en helserevolusjon.


Regjeringen motarbeider røykeslutt ved å legge høye gebyrer på e-sigaretter. I stedet for å gi markedsfordeler til et mye mindre skadelig alternativ, velger de å legge høye godkjenningsgebyrer på væske og utstyr, fordi dampen ligner på røyk.

Prisen har vært et av de gode argumentene for å motivere til røykeslutt ved hjelp av damp. Dette kan det nå bli slutt på. Tilpasning av tobakkskadeloven til EUs tobakksproduktdirektiv har gjort at myndighetene nå foreslår å innføre et komplisert og kostbart gebyrsystem. Når det i tillegg innføres restriksjoner på utstyr, sørger man effektivt for at tobakken ikke får noen reell konkurrent.

Andelen som starter å røyke blir stadig mindre. Mange av de som var dumme nok til å begynne, har allerede klart å slutte. Likevel sitter vi igjen med et stort antall storrøykere som hittil ikke har hatt noe ønske om å slutte. Attraktivitet og kostnad er viktige motivasjonsfaktorer for å få disse til å stumpe røyken.

Damp er minst 95% mindre skadelig enn tobakksrøyk. Hvis vi hadde klart å få en stor andel av disse til å bytte, ville vi spart mange av de 6700 årlige dødsfallene, som kan knyttes til tobakkskader.

 “I et forsvarlig mål som inkluderer å minimere helserisiko hos befolkningen burde det optimale nivået av avgifter/moms på lav-risikoprodukter ligge på null (forutsatt at dette er den nedre grensen, et tilskudd ville være enda bedre)”, skriver Carl V. Philips, en uavhengig forsker og pioner innen feltet tobakk-skadereduksjon.

Dersom det blir like dyrt å dampe som å røyke, risikerer vi at sigarettene fremstår som mer attraktive enn damp, fordi de er lettere tilgjengelige og enklere å bruke. Dette kan i verste fall medføre tilbakefall hos røykere som har klart å slutte ved hjelp av damp.

En studie utgitt av Center for Substance Use Research, publisert 15. aug 2016, viste at restriksjoner kan skape et svart marked for dampeprodukter og drive brukerne tilbake til tobakk. Undersøkelsen omfattet 9040 dampere i USA.

Regjeringens gebyrforslag skal dekke Helsedirektoratet og Legemiddelverkets kostnader i forbindelse med EU-tilpasningen. Kostnadene er estimert til 2,1 millioner kroner for Helsedirektoratet og 13,3 millioner kroner for Legemiddelverket. Norsk Dampselskap foreslo i sitt skriftlige høringssvar at kostnadene bør dekkes ved beskatning av tobakkssigaretter.

Også Folkehelseinstituttet har i sin høringsuttalelse uttalt at de savner en drøfting av om gebyrene på e-sigaretter burde ha vært veid opp mot beskatningen av tobakksprodukter.

I en studie finansiert av Cancer research UK utført av flere forskere påpekes det at elektroniske sigaretter er mye tryggere enn vanlig røyking og at langsiktig risiko synes å være minimal. "Mengde av farlige stoffer falt dramatisk hvis tidligere røykere byttet fra sigaretter til elektroniske versjoner i minst seks måneder. Nivået var tilsvarende det som er sett hos personer med nikotinplaster, skriver de britiske og amerikanske forskerne bak studien.

Norsk Dampselskap mener at det bør være økonomisk gunstig for nikotinavhengige å velge et mindre skadelig alternativ. Dersom det velges å innføre gebyrer, må nivået på disse være slik at det uten tvil lønner seg å velge damping foran tobakk. Aller helst burde regjeringen valgt å subsidiere disse produktene.

Å gebyrlegge elektroniske sigaretter på samme måte som tobakk fordi dampen minner om røyk, er misforstått moralisme. Det tjener i hvert fall ikke folkehelsen.