Har du tenkt over hvordan du oppbevarer batterier?


Har du tenkt over hvordan du oppbevarer vanlige batterier? 
 
Det som finnes av e-sigaretter på markedet i dag, har sikringsfunksjoner mot kortslutning, høy intern temperatur, høy belastning på batteri, og god regulering av hvordan de bruker energien de flytter rundt. 
Det som benyttes mindre er uregulert utstyr, det samme utstyret en hører skrekk-eksempler om pga feilbruk. 
 
Men det trenger ikke å være så avansert for at uhell en sjelden gang kan skje.