Helsedirektoratet stopper reklamering av damp


Helsedirektoratet truer norske nettbutikker som selger damputstyr med tvangsmulkt.

– Helsedirektoratet fører tilsyn med at tobakksskadelovens bestemmelser om reklame overholdes. E-sigaretter er et tobakkssurrogat og er derfor omfattet av reklameforbudet. Vi har over tid hatt oppmerksomhet på reklamering på leverandørenes nettsider og har i den forbindelse sendt ut flere forhåndsvarsler om rettelser, sier Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

I den anledning vil vi vise til to artikler om dette

  1. Helse direktoratet til krig mot norske forhandlere (skypumpen.no)
  2. Stopper reklamering av e-sigaretter (vg.no)

 

I anledning VG sin artikkel, ble NDS sitt standpunkt endel forkortet, derfor ønsker NDS sin styreleder Kjell Marius Jenssen å klargjøre NDS sin holdning til dette:

 

NDS sitt svar i helhet:
"Forbrukerforeningen Norsk Dampselskap er uenig i Helsedirektoratets fortolkning av tobakkskadeloven.
Personlige fordampere og deres tilbehør er hverken tobakk, tobakksimitasjoner eller tobakksurrogater.

Foreningen mener at tobakkskadelovens forbud, slik de er utformet per nå, ikke omfatter personlige fordampere.

Et reklameforbud vil i tillegg vanskeliggjøre eksisterende røykeres tilgang til slike produkter og dermed frata dem muligheten til å bytte ut dødelige tobakksrøyk med et produkt som beviselig er minimum 95 %mindre skadelig.
Helsedirektoratets fortolkning av tobakkskadeloven er dermed både ulovlig og helseskadelig slik Norsk Dampselskap vurderer det."

Det som kom på trykk var litt redusert. Vi støtter uansett kampen mot dette forbudet moralskt og eventuelt på andre måter vi kommer tilbake til.