Høringssvar om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter


Lenke til vårt høringssvar 25. sep. 2016: NDS sitt høringssvar

Som også er relatert til tidligere høring implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) Forslag til endringer i tobakksskadeloven 18. jan 2016.
NDS sitt høringssvar