Hvor farlig er dampen? (Intervju med SIRUS-forsker Karl Erik Lund)


- For mange i anti-tobakksbevegelsen er hatet til tobakken, nikotinen og tobakksindustrien sterkere enn ønsket om å redusere den tobakksrelaterte dødeligheten, sier SIRUS-forsker Karl Erik Lund.

Damping (også kjent som e-sigaretter) øker i omfang. For mange er dette langt mindre farlig enn tobakksrøyking, og dermed et godt alternativ. Noen mener bruken er potensielt helsefarlig og oppmuntrer/promoterer røyk. De mener derfor den bør bekjempes som tobakk, selv om det ikke er tobakk.

Brukere som mener det første har organisert seg i Norsk Dampselskap, og her intervjuer styrelederen for foreningen, Kjell Marius Jenssen, forskningsleder Karl Erik Lund i SIRUS, som har markert seg som positiv til damping som et skadereduserende alternativ. (Intervjuet er foretatt pr. e-post).

Les intervjuet (Minerva nett) her.