Hvordan du kan bidra?


Styret og administrasjonen av NDS sine Facebook-grupper kjører kampanjer via NDS sin offentlige side på Facebook.
Det vi trenger av medlemmene er deling av innlegg fra den siden eksternt.
Vi trenger personlig engasjement fra medlemmer.
Vi vil snart kjøre en kampanje fra den siden og opplyse om dette. Å få dette delt til flest mulig vil kreve innsats fra medlemmer samt vi vil betale for å få størst mulig rekkevidde via Facebook.
Medlemmer kan påvirke kjente og ukjente i dialog eller skrive til politikere i sine nærområder.
Gjøre dampen kjent og bidra til å skape en holdningsendring. Fortelle fastlegen og bekjente hvordan damp endret livet og helse.
Det ble innlevert en stor mengde høringssvar. Dette ble lagt merke til.
Økt bruk av sosiale medier, feks Twitter. Kommentarer under artikler med deling av fakta, og deling av relevante artikler inne på gruppene for å få med flere medlemmer i debattene eksternt. Leserinnlegg og gjerne kronikker/artikler.
Noen kommenterer inne på slutta, noe som er veldig bra.
Foreningen jobber med å få til et prosjekt som er i startfasen der en slags telefonbistand er utgangspunktet, men dette er i startgropen og vil kreve midler.
Foreningen vil trenge en bedre økonomi for å iverksette en ordning der vi kan bistå med røykeslutt utover Facebook.
Snakk med røykere, uten å bruke pekefinger som virkemiddel og verv flere medlemmer og helst betalende medlemmer fordi en bedre økonomi vil bedre våre muligheter til å jobbe videre. Mye begrenses når en ikke har midler til å iverksette.
Det er medlemmene som er NDS forening, og vi i felleskap som bestemmer om vi skal la andre bestemme over oss eller om vi vil bli hørt.

Bilde av Nestleder Mette Orten tatt i forbindelse med deltagelse muntlig høring på Stortinget. Fotograf: Erik Risvik.