Ingen skaderisiko ved passiv damping mener forkjemper for røykeforbud.


Dr. Michael Siegel, professor ved Boston Universitys folkeskole. Tilbragte 25 år innen tobakkskontrollfeltet og har viet nesten hele sin karriere til å forby røyking i barer, restauranter, kasinoer og alle andre innendørs arbeidsplasser (og til og med utendørs sitteplasser områder av restauranter). Han gav også vitnesbyrd i den berømte Big Tobacco-saken som resulterte i en dom på 145 milliarder dollar mot industrien. 

Han skriver i sin blogg om en undersøkelse utført av folkehelsedepartementet i California, der det ble gjort luftkvalitetstester i spesialforretninger for damp/e-sigaretter i hele staten. De ønsket å bruke resultatene til å advare om påståtte/potensielle farer ved damping. 

Siegel omtaler en undersøkelse fra en dampebutikk uten ventilasjon, med 3 ansatte tilstede og 13 kunder. 

Dampen hang i rommet. "Testen dokumenterte ikke noen farlige eksponeringsnivåer for noen farlige kjemikalier," skriver Siegel.

Det ble ikke funnet signifikante mengder av acetoin eller diacetyl, og tusenvis av kjemikalier ble testet for uten funn.  Selv formaldehyd var bare tilstede i tilsvarende mengde som i normal inneluft. En annen ting som IKKE ble funnet var nikotin. 

"Jeg tror imidlertid at det må være rimelig bevis før regjeringen griper inn for å forby en oppførsel som røyking eller damping. Når det gjelder damping ser jeg bare ikke noe rimelige bevis på at det i dag utgjør noen betydelig helsefare for tilskuere."

Oversatt av Mette Orten. 

http://tobaccoanalysis.blogspot.no/2017/05/vape-shop-air-sampling-by-california.html?m=1