INVITASJON TIL WEBINAR


ÅRSMØTET 2020 - INVITASJON TIL WEBINAR 21/3 klokken 13.00.

Dessverre måtte årsmøtet i fysisk form avlyses for å hindre risiko for smitte av Corona. Mulighet til å stemme web-basert ble forlenget inntil lørdag 21/3 kl. 13.00.

I tillegg til forlenget frist inviterer Styret stemmeberettigede medlemmer til webinar/nettbasert møte lørdag 21/3 klokken 13.00. Det er satt frist til å stemme på årsmøtesakene innen oppstart slik at vi vil kunne gjennomgå resultatene mens møtet pågår. Ordinær saksliste følges.

Om webinaret: avholdes nettbasert via Zoom. Det hele blir sendt som livestream på NDS - Medlemsarena og det blir gjort videoopptak. NDS - Medlemsarena er facebookgruppen for stemmeberettigede/betalende medlemmer. Du kan melde deg inn i gruppa via denne lenken: https://www.facebook.com/groups/ndsmedlem/

Ønsker du å være med på webinaret med mulighet til å delta i dialog rundt saker og resultat gir du styret beskjed om dette.

Vi minner om at stemmer må avgis i forkant samt at Årsmøtet ikke har anledning til å behandle saker som ikke ble sendt inn innen fristen 2 uker før årsmøtet.

Skriftlig årsmøtereferat sendes ut som vanlig i etterkant.

Mvh 

NDS Styret

Årsmøte 2020 Twitter format.jpg