Karl Erik Lund (FHI) skriver om konsekvensen ved smaksforbud på E-sigaretter


Karl Erik Lund, Seniorforsker ved FHI har skrevet en artikkel om hva effekten vil bli ved et smaksforbud på E-sigaretter.

 

Vi vil her gjengi hovedpunkter i hans artikkel.

 

Bruk av e-sigaretter i Norge:

FHI har overvåket bruk av e-sigaretter i Norge siden 2013. Kun 1 til 1,5% av den voksne befolkningen damper.

E-sigaretter er det nest mest brukte røykesluttmiddelet i landet. Tidligere røykere står for 94% av alle som bruker e-sigaretter.

 

Smak:

HOD baserer sitt høringsnotat på et upublisert notat fra FHI skrevet i 2017 hvor det står at voksne dampere ikke bryr seg om det er tobakk- eller fruktsmak på e-sigaretten.

I perioden etter 2017 har det blitt publisert flere studier og artikler som viser at selv om det er flere voksne som bruker tobakksmak enn unge, så ønsker de fleste dampere å dampe andre smaker.

Dette har ikke HOD tatt hensyn til i sitt høringsnotat.

80% bruker smaker som vil bli forbudt dersom lovforslaget går igjennom.

 

Konsekvenser av et smaksforbud:

HOD mener at et smaksforbud ikke i vesentlig grad vil hindre voksne røykere fra å gå over til e-sigaretter siden tobakksmak fremdeles vil være tilgjengelig.

Lund viser til flere undersøkelser fra England, Canada og USA hvor mange sier at de vil gå tilbake til sigaretter, prøve å importere smaker illegalt eller prøve å fremstille smaker selv.

Kun 10% oppgir at de da vil slutte med e-sigaretter uten å gå tilbake til tobakk.

Mange høringssvar fra brukere av e-sigaretter i Norge viser det samme. Mange er redde for at de vil måtte gå tilbake til sigaretter.


Dette er bare en kort sammenfatning av Lunds artikkel. Vi i NDS anbefaler alle å lese hele artikkelen her:

https://www.forebygging.no/Artikler/2021/hva-vil-effekten-av-et-smaksforbud-pa-e-sigaretter-vare/