Kontigent


På ekstraordinært årsmøte den 14.03.2015, ble det vedtatt å innføre kontingent.
Årsmøtet vedtok også at det fremdeles skal være mulig å være gratis støttemedlem.  

Størrelsen på kontingenten ble overlatt til styret å fastsette. Styret ønsket først å sette kontingenten pr år til kr.440. Dette tilsvarer én ukes gjennomsnittlig forbruk av sigaretter, ut fra dagens priser. (12 sigaretter pr dag, i følge SSB) Imidlertid har det tatt tid å få på plass alle formaliteter og mer enn halve 2015 er nå gått. Styret vedtok derfor den 27.05.2015, sak 02/15, at kontingent for resterende del av 2015 settes til kr. 200 og at årsmøtet på vanlig måte fastsetter kontingent for 2016 

Hva skal pengene brukes til? 
NDS har som mål å sikre at damp, og spesielt nikotinholdig dampevæske blir tillatt som et lovlig nytelsesmiddel i Norge. Bare på den måten vil dampen kunne bli et reelt alternativ til tobakk. 

For å klare å påvirke i riktig retning, må vi ha tyngde. Og for å få tyngde må vi ha mange medlemmer. Det er mellom 50.000 og 100.000 dampere i Norge. Bare ca 4000 er medlemmer pr i dag. Mange av de resterende vet ikke en gang at vi finnes. Skal vi klare å nå ut til dem, må vi ha økonomi til å markedsføre oss. 

Styret har laget et budsjett og en handlingsplan, som finnes på hjemmesiden, under filer på FB-hovedgruppa og på forumet i rommet Møtereferater, vedtekter og organisasjon. 

Hovedpunktene i handlingsplanen dreier seg om: 

  • Informasjonsmedarbeider/betalt arbeidskraft 
  • Mediestrategi og pressemeldinger 
  • Informasjonsmateriell og reklame 
  • Driftsutgifter 
  • Deltakelse på internasjonale konferanser 
  • Landssamling/Årsmøte 

Medlemsfordeler 
Det er altså fremdeles mulig å være medlem av NDS uten å betale kontingent. Dampetorget med NDS-rabatter mm, vil fremdeles være åpent for alle NDS-medlemmer. 

Men hvis du betaler kr. 200,- i 2015, får du følgende medlemsfordeler i tillegg: 

  • Et månedlig nyhetsbrev på e-post, med informasjon om foreningens arbeid, nasjonale og internasjonale nyheter mm. 
  • Månedens medlemsprodukter – tilbud fra de norske forhandlerne til spesielt fordelaktig pris. Tilbudet blir presentert i nyhetsbrevet. 
  • Deltakelse i medlemslotteriet, der premien er et valgfritt foto på lerret i stort format, signert John Tore Gundersen. Lotteriet trekkes 01.11.2015. Nærmere informasjon kommer i første nyhetsbrev. 

Vi jobber videre med å finne flere medlemsfordeler 

 

Med vennlig hilsen styret i Norsk Dampselskap.