Krefttrollet kan temmes med riktig våpen!


Selvfølgelig kan krefttrollet temmes - hvis en bruker alle tilgjengelige våpen!

"Selv de som venter med å slutte til de fyller 50 år, unngår hele 90 prosent av risikoøkningen for lungekreft som man ser blant dem som fortsetter å røyke frem til fylte 80. De som er 60 når de slutter, slipper 70 prosent av risikoøkningen" skriver Ursin og Grimsrud i Aftenposten 27.03.17.

Videre skriver Ursin: "Vi er nødt til å forebygge kreft for å møte eldrebølgen og kreftbølgen på best mulig vis. I gamle dager brukte man sølvkuler mot troll og underjordiske krefter. I dag vet vi at aktiv forebygging basert på solid kunnskap er som sollys for krefttrollet".

Det skrives om hvor fine tall en kan se med mindre krefttilfeller hvis alle bare sluttet i dag. 

En fin tanke, men krefttrollet er stort og aggressivt og trives i selskap med avhengighetstrollet.

Skal en møte disse trollene i kamp basert på solid kunnskap, bør en bytte ut begrepet forebygging med skadereduksjon, og tobakkssigaretter med damp. 

http://www.aftenposten.no/viten/-Kan-krefttrollet-temmes-Svaret-er-et-klart-ja-617211b.html