Kunnskap holder røyking i tilbakegang


Mer kunnskap om e-sigaretter er nødvendig for å holde røyking i tilbakegang. Røykeprevalensen i Storbritannia har falt og er rekordlav, ifølge statistikk som ble offentliggjort denne måneden av Office for National Statistics.
Til tross for denne prestasjonen dreper røyking flere mennesker hvert år enn veitrafikkulykker, fedme, alkohol- og narkotikamisbruk kombinert.