Lav risiko for langtidsvirkninger


Nok en omfattende undersøkelse påviser den enorme risikoforskjellen mellom røyk og damp! Og antyder samtidig at det er svært lav risiko knyttet til langtidsbruk av dampen.

Hovedforfatter er Dr Lion Shahab, dosent ved Institutt for epidemiologi og folkehelse ved UCL (University College London), gjennom forskning som publiseres i Annals of Internal Medicine i dag. Forskningen har blitt finansiert av Cancer Research UK.

Alison Cox, direktør for kreftforebygging ved Cancer Research UK, uttaler følgende: "Rundt en tredjedel av tobakksforårsakede dødsfall skjer på grunn av kreft, så vi ønsker å se mange flere av Storbritannias 10 millioner røykere bryte sin røykeavhengighet.

Denne studien legger til økende bevis for at e-sigaretter er et mye tryggere alternativ til tobakk, og foreslår de langsiktige virkningene av disse produktene til å være minimale. Å forstå og kommunisere fordelene av nikotinerstatningsprodukter, som for eksempel e-sigaretter, er et viktig skritt mot å redusere antallet tobakksrelaterte dødsfall her i Storbritannia."

Teamet til dr Lion Shahab sammenlignet resultatene til sigarettrøykerne, og mennesker som både røykte og brukte e-sigaretter. De har også sett på mennesker som brukte nikotinerstatningprodukter (NRT, nikotintyggis, nikotinplaster osv), som vanligvis brukes til å hjelpe folk slutte å røyke, eller som et langsiktig alternativ til røyken.

"Vi så på NRT brukere fordi vi vet at disse produktene er trygge å bruke," sier Shahab. "Vi tenkte de ville være en god sammenligning" legger han til, fordi langtidsbrukere får sitt nikotintilskudd fra en røykfri kilde, lignende e-sigarett brukere."

Et hovedfunn kom da teamet så i prøvene på nivåene av potensielt giftige kjemikalier. De fant at det var en enorm forskjell i nivåene av disse stoffer mellom de ulike gruppene.

Ikke bare hadde e-sigarett brukere bemerkelsesverdig lavere nivåer av disse stoffene i forhold til røykere, men de ble også funnet å ha svært like nivåer til personer som bruker nikotinerstatningsprodukter (NRT) - noe som Shahab er rask til å påpeke er kjent for å være relativt trygt.

"Vi har 3 tiår med forskning på sikkerheten til NRT, og vi har ikke plukket opp noen betydelige langsiktige helseproblemer."

"Når det kommer til damping, bruker ulike brukere ulike enheter og væsker. Så det kan være at noen er sikrere eller mer skadelig enn andre. Og folk bruker også enhetene på forskjellige måter. Så videre arbeid bør gjøres for å forstå disse forskjellene, slik at hver damper kan bruke sin enhet så trygt som mulig.

Vi har tenkt å spille en nøkkelrolle i å finne disse svarene. Og det er derfor vi oppretter UK E-sigarett Research Forum, som består av landets fremste tobakk og e-sigarett forskere, for å gjøre akkurat det."

Ytterligere informasjon gjennom Cancer Research UK
Pressemelding Cancer Research UK
Selve studien publisert i Annals of Internal Medicine
Mirror UK
Reuters