NDS etterspør ytterligere faktasjekk før publisering.