NDS møte med Helse- og omsorgsdepartementet.


HoD

Norsk Dampselskap mottok 26.11.15 en invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

I invitasjonen fremkom følgende: 

«Departementet er kjent med at Norsk dampselskap har motforestillinger til forslaget om regulering av e-sigaretter som for tiden er på høring. Vi vil gjerne invitere dere til et møte hvor dere vil kunne legge frem deres synspunkter og
komme med innspill. Departementet er interessert i å øke sin innsikt i hvordan de foreslåtte reguleringene vil påvirke forbrukere i praksis.

Vi understreker at møtet vil foregå på administrativt nivå, slik at fokus blir på de tekniske spørsmålene knyttet til regulering av e-sigaretter, ikke de politiske.»

Norsk Dampselskap ønsker alltid å bedre alles forståelse for damping, så det ble selvsagt takket ja til invitasjonen. Møtet ble avholdt 10.12.15, fra foreningen møtte Helge Andersen og Kjell Marius Jenssen.

 

Referat:

Møte med Helse- og Omsorgsdepartementet

Departementet innledet møtet med å utrykke stor interesse for selve dampeutstyret, dette satt derfor agendaen og ble utgangspunkt for møtets innhold.

Vi startet med å presentere produktets utvikling fra cigalikes, cartotanks og til dagens moderne tanker med større bokser. En kombinasjon av muntlig forklaring, tegninger og medbrakt utstyr.
Vi var veldig nøye med å forklare at cigalikes (o.l.) har en lukket formfaktor som kun tjener produsentene, mens de andre mer åpne løsningene ga brukeren flere muligheter.
Samt at større og bedre utstyr også hadde den egenskapen at brukerne reduserte nikotinmengden automatisk.

2 ml tank og 10 ml påfyllingsflasker begrensninger
Fokuset skled derfor naturlig over på 2ml tank begrensningen i TPD – og hvordan det utelukker 70-90% av det som er på markedet i dag. Dette i tillegg til at det ga ingen mening med tanke på at mindre tanker medførte at bruker må ta med ekstra e-væske, og da fylle på underveis (risiko for lekkasje, miste flasker, etc).

Deretter tok vi samme runden på 10ml begrensningen på påfyllingsflasker, som jo har mye av de samme argumentene. Ikke brukervennlig, flere enheter å holde styr på (holde unna barn, kjæledyr, etc.), mer søppel, miljø etc.

Vi opplevde stor forståelse for overnevnte problemstillinger sett fra brukernes side, samtidig som vi fikk klar beskjed om at departementet mente man var nødt til å følge TPD.

E-væske
Deretter tok vi en runde på hva e-væske egentlig er, hva det inneholder etc.
Vi uttalte at Norsk Dampselskap ikke er mot reguleringer, men at disse må være basert på dampens skadepotensiale og risiko. Det ble orientert om vårt tidligere kommuniserte standpunkt der vi foreslår at utstyr i all hovedsak bør omsettes fritt og at e-væske kan reguleres som næringsmiddel.

I samme runde fikk vi også den endelige bekreftelse på at Norge ikke ville foreta seg noe på forbudssiden ang. smakstilsetninger.

Netthandel
- Netthandel. Registreringskrav for utenlandske forhandlere, med tilhørende krav til funksjoner for å verifisere at kjøper er over 18 år. Om dette gjøres vil det bli lov å handle fra utenlandske nettbutikker. Det ble problematisert at produsenter av dampeutstyr er små og at dette kan være uoverkommelige krav for dem.

- Alle regler for Norge i forhold til tilpasning til EU/TPD vil også være gjeldene for land utenfor EU. Det vil si at reglene ikke kan omgås ved å bestille utstyr fra land utenfor EU.

Sensur og andre avgifter/reguleringer
- Det vil ikke bli sensur i forhold til privat omtale om damp, gjelder kun kommersielle fremstøt og sponsing. Det vil altså ikke bli nødvendig å legge ned NDS etter mai 2016 om reglene innføres. Departementet ble orientert om hvordan Facebooksiden fungerer og hvor mye den betyr for mange menneskers innføring i damp, som tilfeldigvis ofte gjør at de slutter å røyke.

- 2% nicmengde, over = legemiddel

- Det ble diskutert litt rundt avgifter, om hva som skal reguleres/avgiftsbelegges etc. Litt avvikende/nølende svar her (dvs. under utarbeidelse). På spørsmål om f.eks. et batteri kjøpt på en dampebutikk ville avgiftsbelegges, mens samme batteriet kjøpt i en batteributikk ville være avgiftsfri – fikk vi til svar at det var slike ting som ble diskutert – hvor langt man skulle gå etc. At man forsto poenget (batteri/bomull/tråd) etc. «Intended use» ble nevnt.

Vi fikk iallfall poengtert at store avgifter på et tobakksfritt produkt, som er minimum 95 % mindre skadelig enn tobakk, ville bli møtt med stor motstand fra våre medlemmer, samt at det ikke ville bidra i kampen for et tobakksfritt miljø i Norge, kanskje tvert imot. 

På forespørsel knyttet til hva slags utstyr som kan oppfylle de nye kravene, så som lekkasjefrie ting, barnesikring, kvalitet på utstyr. Fikk vi opplyst at norske myndigheter avventer svar fra det pågående standardiseringsarbeidet i EU.

Generelt
Vi hadde med oss alle de gripende historiene om røykeslutt fra foreningens medlemmer. Det ble takket høflig nei til disse, dette da historiene allerede var lest og kjente for departementet. Departementet var også kjent med annet materiale vi tidligere har sendt dem, så som våre innvendinger mot de ulike bestemmelsene i TPD Artikkel 20.

Avslutningsvis tok vi opp med dem foreningens synspunkt på norske helsemyndigheters propaganda mot damp så som FHIs skremselsbilde på deres Facebookside. Vi fikk et inntrykk av at de vi møtte ikke var kjent med dette og de utrykte generelt et balansert syn på damp.

Oppsummering:
Foreningens representanter opplevde møtet som positivt. Det er positivt at Norsk Dampselskap blir vurdert som en seriøs aktør som kan tas med på råd. Møtet la et godt grunnlag for videre samarbeid og kontakt. At departementet mener at TPD skal og må innføres i Norge var ikke overraskende og må fortsatt motarbeides med alle tilgjengelige midler.