NDS inviterer til debatt


8C086DFE-92CF-4B7A-946A-CDAE1938D710.jpeg

Informasjon om arrangementet:

Program: https://arendalsuka.no/event/user-view/9090

"I fjor døde 106 personer i trafikkulykker i Norge. Mange milliarder brukes i året på å bygge trafikksikre veier. 15 millioner er innvilget på toppen i år for ekstra tryggingstiltak for å få ned dødelighet på norske veier. Det dør over 6000 mennesker av sigarettrelatert sykdom i året. Hvor mye er norske myndigheter villig til å innvilge for å fremme skadereduksjon og få ned dødelighet relatert til røyking av tobakkssigaretter? 

Vi inviterer to politikere og to fra vitenskapen for å diskutere skadereduksjon som prinsipp, om det virker, om det er riktig, og hva fremtiden er for mindre skadelige nikotinprodukter i Norge. Skadereduksjon er et tema som skaper stor debatt i Norge. Er det fornuftig å få folk over på mindre skadelig produkter? Skal vi ha et tobakksfritt samfunn som mål for all politikk?"

Debattleder: Terje Svabø. 

Debattdeltagere: Karl Erik Lund, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Frode Gallefoss, lungelege og forskningssjef ved Sørlandet Sykehus og professor ved Universitetet i Bergen med forskning særlig innen pasientopplæring, røykeavvenning, livsstilsintervensjon og lungekreft. Atle Svendal, leder av helse, omsorgs- og levekårkomiteen i Arendal bystyre. Representant for AP i Arendal bystyre og partiets gruppeleder. Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre og bystyrerepresentant for Kristiansand kommune.

Norsk Dampselskap (NDS) er en ideell organisasjon som jobber for interessene til nordmenn som bruker e-sigaretter. Vi har ingen økonomiske interesser eller tilknytning til industrien.

Tidsskjema: 

Debattleder har ansvar for introduksjon og tidsskjema. 

Karl Erik Lund definerer selve skadereduksjonsprinsippet. Han vil dra opp linjene for hva skadereduksjon er og plassere det i forhold til nåværende politikk. Deretter vil han argumentere for at det vil være et hensiktsmessig supplement til den nåværende politikken (15 minutter).

Frode Gallefoss er invitert for å snakke mot e-sigaretter, og vil også kommentere skadereduksjonsprinsippet (15 minutter).

Etter innledende innlegg samles deltagerpanelet til debatt (30 minutter).

Avslutningsvis setter vi av tid til eventuelle spørsmål fra publikum. 

Vi ønsker deg velkommen til debatt i Arendal klokken 12.00 den 15. August.