NDS vervekampanje!


Nå er det på trappene et forslag  fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om regelverk for e-sigaretter og NDS setter inn en medlemsoffensiv: 


tn_Vervekampanje_NDS3.jpg

 


Torsdag 10. april skal det avholdes et etatstyremøte i Helse- og omsorgsdepartementet, der de blant annet skal informere andre etater om arbeidet med regelverk for e-sigaretter.  Dette forslaget vil så bli sendt ut til høring til en rekke instanser. De høringsinstansene som automatisk vil få tilsendt forslaget er organisasjoner som arbeider på områder som på en eller annen måte antas å ha relevans til innholdet. Privatpersoner er ikke på denne listen. Når forslaget foreligger kan imidlertid privatpersoner be om å få tilsendt dokumentet- eller selv finne det på nettet og sende tilbakemeldinger  til departementet.

NDS har meldt foreningen som høringsinstans,

og vi vil oppfordre alle til å melde seg inn i foreningen og bidra ved å øke medlemstallet slik at vi kan uttale oss med tyngde når tiden er inne! Og hvis det er mer engasjement å ta av, så skriv av hjertens lyst på egne vegne til Helse- og omsorgsdepartementet, det er nå vi skal høres!

 

tn_WEWANT_YOU2.jpg