Nikotin er ikke verre enn en kopp kaffe


En ny rapport fra "The Royal Society for Public Health" har avkreftet en myte omkring farene ved røyking, som har vedvart i årtier: 

"En ny undersøkelse indikerer at 9 av 10 personer dessverre tror nikotin er meget skadelig for helsen, selv om nikotin faktisk ikke er mer skadelig enn koffeinen som er i en kopp kaffe.", Dette sier Shirley Cramer, administrerende direktør for "The Royal Society for Public Health" i England, og hun fortsetter:

"Hvis vi kan få endret folks vaner til å nyte nikotin – heller enn å røyke tobakk, så vil det gjøre en kjempeforskjell for den generelle helsetilstanden i befolkningen. Det er et problem å ha røykere som er avhengige av nikotinen i tobakkssigaretter. Et skifte til andre former for nytelse av nikotin, vil endre dette fra å være en alvorlig og kostbar affære for samfunnet, til i stedet å være et spørsmål om avhengighet til en substans som i seg selv er mer sammenlignbar med den avhengighet man finner med koffein som finnes i kaffe, brus og te. Den verste helseskaden er forårsaket av tobakken i sigaretter, som ved forbrenning utsetter røykere for kjemikalier som bl.a. tjære og arsenikk."

The Royal Society for Public Health tilsvarer Folkehelseinstituttet I Norge.

Les hele nyheten her