NRK Rogaland om "reklame for e-sigarettar"


«På TikTok og fleire andre sosiale plattformer som blir brukte av barn og unge under 18 år blir brukarane utsett for det Helsedirektoratet seier er reklame for e-sigarettar» i følge NRK Rogaland 18. feb. 2020.

«Fleire butikkutsal og nettbutikkar har oppretta kontoar» kommer det videre frem.
Vi får også lese om en norsk forhandler som etter henvendelse har stengt kontoer på sosiale medier.

 

Norsk Dampselskap har tatt kontakt med Ruth-Elin Vapequeen Bergum Sveinall som ble intervjuet av NRK Rogaland.

 
Ruth-Elin Vapequeen Bergum Sveinall er daglig leder i Kristiansand Damputstyr AS. Hun forteller at kontoene som nå er stengt har vært lite i bruk.
"Tik tok" har kun vært benyttet for å produsere materiale som er brukt på Facebook i kanal med innført 18 års aldersgrense.
Kristiansand Damp har en kundegruppe mellom 30- 60 år og retter seg mot disse.
 
Bergum Sveinall forteller videre at Kristiansand Damp siden starten i 2014 har hatt 18 års grense selv om dette ikke ble lovpålagt før i 2019. Bergum Sveinall har etterspurt et lovverk siden 2014 og ønsker et tydelig regelverk alle skal følge.
I dag drives butikkene forskjellig avhengig av hvilken kommune en bor i. Henviser da til at det er kommunene som har ansvar for tilsyn.
 
Norsk Dampselskap er en uavhengig brukerorganisasjon, men vi har dialog med norske forhandlere. Vi har sett at norske forhandlere de siste årene har gjort en rekke tiltak med hensyn til nettopp barn og unge, deriblant har flere innført alderskontroll på sine nettsider. De har også valgt å avstå fra salg av enkelte produkter.
 
Helsedirektoratet definerer bilder av produkter som kan bli brukes til å inhalere nikotin som tobakksreklame.
I forskrift om forbud mot tobakksreklame defineres reklame som massekommunikasjon i markedsføringsøyemed.
 
 

Det må være greit å vise frem bilde av jordbær eller tutti frutti på nett. Også voksne syntes det er godt med dette.
 
I 2018 ble styremedlem Frank Tinmannsvik intervjuet i Rogalands avis.
Brukerorganisasjonen gikk den gang ut og ba norske nettbutikker dempe seg av hensyn til barn og unge. I samme artikkel ble også Bergum Sveinall intervjuet og stilte seg spørrende til hvor grensen bør gå. Det må være greit å vise frem bilde av jordbær eller tutti frutti på nett. Også voksne syntes det er godt med dette.
 
Norsk Dampselskap ønsker dampen/e-sigaretter markedsført/omtalt på en måte som ivaretar dampens attraktivitet for den voksne røykeren, som ved et bytte får store helsegevinster relatert til røykeslutt. Samtidig ønsker vi at forhandlere i Norge er kritiske til hva som publiseres hvor og hvordan om produkter. Vi ber de også om å ikke ta inn eller selge produkter der uttrykket kan friste barn og unge.
 
Foto fra artikkelen i Rogalands avis: